fbpx

Hos Nortex får du søvn og siddekomfort i særklasse – med god samvittighed. En verden i forandring betyder, at vi må finde nye løsninger, og det er altafgørende, at vi tager ansvar og agerer hensigtsmæssigt i alle situationer. Især når det kommer til vores klodes ve og vel.

Vi har ikke bare som privatpersoner, men også som virksomhed et stort ansvar. Derfor har vi hos Nortex verdensmålene med os, når vi vælger det fyld, der skal bruges i din dyne, hovedpude eller møbelpude. Eller når det kommer til vores vigtigste ressource; vores medarbejdere.

Egentlig har vi altid fokuseret på den bæredygtige udvikling. Nu sætter vi bare ord på, hvad vi helt konkret gør. Det blev verdensmålene stikordet til.

Hvordan arbejder Nortex med verdensmålene?

Ud af de i alt 17 verdensmål er vi gået i dybden med tre af målene, da de relaterer sig direkte til vores virksomhed. Med et hovedfokus på de tre mål kan vi bidrage mest muligt til den bæredygtige udvikling og gøre den største forskel.

De tre mål, som vi fokuserer på, er:

Under mål 8 arbejder vi især med:

  • Delmål 8.5: Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.
  • Delmål 8.6: Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Under mål 12 arbejder vi især med:

  • Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
  • Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Under mål 13 arbejder vi især med:

  • Delmål 13.1: Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.
  • Delmål 13.2: Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Vores arbejde med den bæredygtige udvikling indebærer bl.a., at vi forærer tekstilrester til Røde Kors, og at vi har skiftet vores polyesterfibre ud med fibre af genbrugsplast.

Læs mere om, hvordan vi bidrager til verdensmålene her.